СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – II ЧАСТ – АЛГОРИТМИ ЗА БРОЕНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РАЗМЯНА НА СТОЙНОСТИ – 2

ТУК ЩЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ УМЕНИЯТА СИ ЗА:

  • прилагане на алгоритъма за броене на елементи;
  • прилагане на алгоритъма за размяна на стойности на две променливи.

Нови костюми

След посещението на Заключения космически град Роботко има нови костюми, но не знае колко точно са. Помогнете му, като го научите да брои колко костюма има.
Отворете проект Костюми на Роботко и допълнете кода на Роботко, като създадете алгоритъм за броене на костюмите. Проверете колко костюма има Роботко и сравнете с броя, получен от алгоритъма. Получава ли се същото число?

Трик за професионалисти

Помислете колко променливи ще са необходими, за да преброите костюмите.
Ще ви трябват ли помощни променливи, за да запазите информация?
Къде ще съхранявате новата информация?
Какви начални стойности ще зададете на променливите – обърнете внимание, че спрайтът има поне един костюм.
Създайте променливите предварително, за да може да ги използвате при описанието на алгоритъма.

Анализ на задачата

Ще са ви необходими две променливи:
Брой костюми;
Първи костюм.
В променливата Брой костюми ще запазвате броя на костюмите, които има Роботко, а в
променливата Първи костюм ще запазвате името на костюма, от който сте започнали.
За да запазите името на първия костюм, може да използвате блока костюм име от
групата Външност.
За да преброите костюмите, ще е необходимо да преминете през всеки от тях и да
увеличавате броя им, запазен в променливата Брой костюми.

Подобрение на „Заключен космически град“

В предходните уроци допълнихте проекта Заключен космически град, който се намира в
студиото към учебника.
Отворете този проект и го променете, така че спрайтът Код автоматично в началото на
играта да преброи колко костюма има и да използва това число при избирането на случаен костюм.

Проект „Грижа за дърво“

Открийте в проекта Грижа за дърво от Урок 5.3. Създаване на сценарий и декомпозиране – упражнение, части от кода, които представляват преброяване на елементи.
Създайте собствена реализация на алгоритъма за броене на елементи.