СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА НА ИЗУЧАВАН ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – I ЧАСТ – СЦЕНАРИЙ И ДЕКОМПОЗИРАНЕ

ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ КАК:

 • да създавате сценарий на образователен проект по тема от
  предоставен списък;
 • да декомпозирате сценария на програмно изпълними дейности
  с изучаван блоков език за програмиране.

Мисия 1

Роботко и приятелят му Тоботко искат да започнат да учат български език. Решили
са, че е добре първо да разпознават кои думи са съществителни имена и кои са глаголи.
Помогнете им ученeто да е и полезно, и приятно, като създадете игра, в която те
да се научат!
Какъв ще бъде сценарият на тяхното обучение? Къде ще бъде то? Как ще се провежда?

Сценарий на проект

При създаване на проект е важно да измислите сценарий за него. Сценарият описва основната идея на проекта, участниците и мястото, основните дейности.
Когато създавате сценария, си отговорете на следните въпроси:
1. Какво искате да направите – игра или анимация?
2. Кои герои ще участват в проекта ви?
3. Къде ще се случват събитията?
Ако сте избрали игра, ще трябва да отговорите и на следните въпроси:
1. Колко играча ще има играта?
2. Какви ще бъдат правилата на играта?
3. Как ще се управляват героите?
4. Каква е механиката на играта?
5. Как ще оценявате представянето на играчите?
6. Какви допълнителни обекти ще участват в играта?
7. Какво ще бъде условието за край на играта?
Ако решите да правите анимация, трябва да помислите върху следните въпроси:
1. Кои ще бъдат ключовите моменти в анимацията?
2. Ще има ли интерактивен елемент? Ако да, какъв ще бъде той?
3. Колко различни сцени ще има и какъв ще бъде преходът между тях?

Механика на игра

Игрите се състоят от различни игрови механики. Игровата механика е съвкупност от правила, по които играчът взаимодейства с играта.
Вече познавате игрови механики за: точки при победа, състезание между играчите, решаване на пъзел, случаен шанс, таймер за време и други.

Мисия 1 – възможна!

 • Примерен сценарий на играта за разпознаване на съществителни имена и глаголи
  може да е следният:
  1. Действието да бъде на необитаема планета.
  2. Участват два героя – Роботко и Тоботко.
  3. Играта се играе от двама играчи, като единият управлява Роботко със стрелки
  наляво и надясно, а другият – Тоботко с клавишите A и D.
  4. Игровото поле да е разделено на две части, като от горната част ще падат думи.
  5. При докосване на дума от робот:
 • ако думата е глагол, той получава точка;
 • ако думата е съществително име, точка
  получава противникът му.
  6. Играта приключва 60 секунди след
  стартирането.

Сценарии на образователни проекти

Предложете сценарий за образователен проект по някоя от следните теми:
1. Екология и грижа за околната среда
2. Математически зависимости
3. Географски места в България
4. Исторически събития в историята на България
5. Експерименти по човекът и природата
6. Интерактивно представяне на творба, изучавана по литература.

Мисия 2

Вече имате готов сценарий на играта. За да създадете по-лесно играта, трябва да разделите сценария на отделни дейности, които да реализирате като подпрограми.

Декомпозиране на сценарий

Сценарият представлява решаване на сложна задача, която се състои от няколко по-малки и лесни задачи (подзадачи). Декомпозиране на сценария означава да го разделите на отделни независими една от друга подзадачи.

Трик за професионалисти

При създаването на проект с език за блоково програмиране можете да разделите
дейностите и на такива, свързани с визуалното оформление – дизайн, които включват
избор (създаване) на герои, сцени, текстови съобщения, и на такива, свързани с функционалността на проекта – създаване на кода, проверка дали работи правилно, оформяне на еднотипни действия като подпрограми.

Разделяй и владей

Проучете какво представлява техниката Разделяй и владей и как можете да я приложите
при създаването на вашия проект.

Мисия 2 – възможна!

Играта, която искате да създадете, може да се раздели на следните дейности:
1. Движение на героите наляво и надясно
2. Проверка за излизане на героя от обособеното поле
3. Падане на думите от горната част на сцената
4. Докосване на дума от робот
5. Таймер за изтичане на време
Всяка от тези дейности може да представите като подпрограма в Scratch и да
създадете вашата игра.

За да зададете ограничено време за играта на Роботко и Тоботко, ще ви трябва брояч на времето.

1. Създайте променлива Време и в началото на играта ѝ задайте стойност 60.
2. В цикъл повтаряй докато времето стане равно на 0, задайте изчакване 1 секунда чрез блока изчакай и намалете променливата Време с 1.

Декомпозирайте вашия сценарий

След като сте измислили сценарий по тема от предложения списък, разделете го на подзадачи, които да създадете като подпрограми с изучаван език за блоково програмиране.

Допълнителни елементи към сценария

С какво може да допълните измисления от вас сценарий?
Какви ще бъдат допълнителните подзадачи, които ще трябва да направите?