СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – III ЧАСТ – АЛГОРИТМИ ЗА НАМИРАНЕ НА МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ТРИ ЕЛЕМЕНТА – 1

ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ:

  • да прилагате алгоритъм за намиране на максимален елемент от
    три елемента;
  • да прилагате алгоритъм за намиране на минимален елемент от
    три елемента.

Мисия

Роботко и Тоботко искат да разберат кой

най-добре се е научил да разпознава думи.
Затова те искат да допълнят своя код така,
че да запомнят най-добрия и най-слабия
резултат до момента.Помогнете им, като измислите алгоритъм за решаване на

техния проблем!

Алгоритъм за намиране на максимален
елемент от три елемента

За решаване на някои задачи е необходимо
намирането на най-голям (максимален) елемент. Това може да е най-високата цена на даден продукт, най-големият балон, най-добрата
оценка или най-високият ученик в класа.
Най-големият от три елемента – А, Б и В,
може да се намери с помощта на допълнителна
променлива – Най-голям елемент.
Предполагате, че най-големият елемент е първият – А, и запазвате стойността му в променливата Най-голям елемент.

Последователно проверявате дали Б или В са по-големи от Най-голям елемент. Ако за някой от тях това е така, запазвате стойността му в Най-голям елемент.
Алгоритъмът за намиране на максимален елемент може да се опише по следния начин:
Имате три елемента А, Б и В.
1. Създайте помощна променлива Най-голям елемент
2. Запазете стойността на А в променливата Най-голям елемент
3. Ако Б е по-голям от Най-голям елемент, запазете стойността на Б в Най-голям елемент.
4. Ако В е по-голям от Най-голям елемент, запазете стойността на В в Най-голям елемент.