СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИЗУЧАВАН ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – Упражнение

ЩЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ УМЕНИЯТА СИ:

  • за създаване на собствен герой;
  • за изчертаване на различни равнинни фигури

Приятел на Роботко:

Създайте нов герой с име Сферичка,
която заедно с Роботко да се справя с нови предизвикателства.

Многократно използване на герой:

В Раницата освен код можете да запазвате и герои. Провлачете героя в раницата. За да го използвате в друг проект, отворете раницата и го провлачете в областта за герои.

 

 

 

Припомнете си от 4. клас:

За какво се използват променливите в език за блоково програмиране?

Променливи в Scratch

Променливите в Scratch се създават и променят от групата блокове Променливи. Всяка променлива има име и стойност. Препоръчително е името да е смислено и да подсказва какви данни се съхраняват в променливата.

 

ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ…

 

1. Създайте нов проект и добавете Роботко.
2. Въведете кода, показан отдясно.
3. Пуснете програмата и изберете едно число, на което да разделите 360. Най-уместно e числото да е между 3 и 10.
4. Отговаряйте на въпросите с да, докато
не се получи затворена геометрична фигура.
5. Каква фигура получихте?
6. Колко стъпки трябваше да направите, за да получите фигурата?
7. Има ли връзка числото, което въведохте в началото, с фигурата, която получихте?

 

 

Изчертаване на многоъгълник

За да изчертаете многоъгълник, на който всички страни са равни, трябва да разделите 360 градуса на броя на страните на многоъгълника и на получения ъгъл да завъртите героя след изчертаването на една страна.
Например, ако искате да получите петоъгълник, разделяте 360 на 5 и получавате ъгъл
на завъртане 72 градуса.

Направи ли ви впечатление, че …

Броят на повторенията в блока за цикъл е равен на:

  • числото, което се съдържа в името на многоъгълника (триъгълник, петоъгълник);
  • броя на страните на многоъгълника;
  • числото, на което трябва да разделите,за да получите ъгъла на завъртане.

Запазване на местоположението:

Ако искате дадена фигура да се изчертава винаги на едно и също място, можете да запазите точното място на героя, който я изчертава.
За целта преместете героя в позицията, която харесвате, и издърпайте блока Отиди
до x: … y: …
Когато вземате блока Отиди до, в него се запазва точното място на героя върху работно поле.

Промяна на многоъгълника:

Ако увеличите стъпките, с които се премества героят, ще получите по-голям многоъгълник, а ако увеличите броя повторения и числото, с което делите 360, ще получите многоъгълник с повече страни.

Геометрията е изкуство!

Отворете файла GeometryArt.sb3 в папкa Scratch от ресурсните файлове към учебника
или проекта GeometryArt в студиото Компютърно моделиране 5. клас, изд. „Просвета“ с
адрес https://scratch.mit.edu/studios/30097637 и експериментирайте – променяйте броя на
повторенията и ъгъла на завъртане в двата блока за цикъл по следното правило: броят на повторенията е равен на числото, с което делите 360.

Обърнете внимание!

Посоката на завъртане има значение!

Влагане на блокове за цикъл:

Блоковете за цикъл може да се влагат един в друг. Вложеният блок изчертава геометричната фигура, а външният блок изчертава повторенията на фигурата.

Изчертайте геометрично човече

Създайте код, който да изрисува показаното вдясно човече, съставено от геометрични

фигури с означените дължини на страните.