Създаване и съхранение на кратка презентация, съдържаща текст и изображения

  1. Дизайн на презентация

Преди да започнем да правим презентация, трябва добре да обмислим с каква цел и за кого я правим и как ще я използваме. В зависимост от това избираме какъв да бъде дизайнът на презентацията.

 

!!! Дизайнът или художественото на една презентация включва подбора на шрифтовете, цветовете, разположението на текста и изображенията в слайдовете, анимираните преходи и ефекти.

Когато решаваме какъв да бъде да бъде дизайнът на нашата презентация, трябва. Повече за тях може да научим от презентацията Rules.pptx, която е в папката Presentations на диска към учебника.

? Какви видове информация може да съдържа една презентация?

За нашата презентация може да нарисуваме картинки с графичен редактор, може да  направим снимки с цифров фотоапарат, може да потърсим русунки и снимки в интернет. Също така програмите от пакета Microsoft Office идват с галерия от изображения, които може да използваме в презентации и текстови документи.

Създаване на презентация

Да стартираме PowerPoint.

Отваряме менюто Design и щракваме върху Slide Size в дясната му част. От появилото се меню избираме Standard.

В работната област е първият слайд на презентацията. В него има две правоъгълни полета с надписи Click to add title  Click to add subtitle (щракни, за да добавиш заглавие, и щракни, за да добавиш подзаглавие). Това са така наречените контейнери за текст. Те са празни. При щракване с левия бутон в контейнера се появява текстов маркер и може да добавяме текст.

! Празните контейнери се виждат в режим на редактиране, но не и при показване на презентацията.

В първия контейнер въвеждаме заглавието на презентацията „София – нашата столица“. Втория може да оставим празен или да въведем в него още текст, например името на автора на презентацията.

Първият слайд на нашата презентация е готов. Сега трябва да отворим нов слайд.

В лентата Home  се намира бутона New Slide. Той се състои от две части. Да щракнем върху долната, където е надписът.

Ще се отвори прозорец, в който може да изберем разположението на контейнерите в слайда.

Освен текстови в слайдовете може да има и комбинирани контейнери. В тях може да поставим не само текст, но и други видове информация – картинки, диаграми, аудио- и видеоклипове.

Избираме разположението Title and Content (заглавие и съдържание). Ще се отвори нов слайд с текстов и комбиниран контейнер. В долния комбиниран контейнер има шест бутона. С тях избираме вида информация, която ще съдържа контейнерът.

Щракваме с левия бутон върху Pictures. Отваря се прозорец, в който трябва да посочим файла с картинката. Избираме файла Parlament.jpg и потвърждаваме Isert. След като се зареди картинката, в текстовия контейнер над нея въвеждаме „Сградата на Народното събрание“.