СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИ БЛОКОВЕ ИЛИ ПОДПРОГРАМИ – 1

ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ КАК:

  • да планирате движения на компютърен герой; да откривате еднотипни действия в компютърна програма;
  • да създавате код за анимиране на компютърните герои с подпрограми;
  • да усъвършенствате съществуващи проекти чрез използване на собствени блокове или подпрограми.

Подпрограми (блокове, функции) – Именувана последователност от инструкции, реализираща даден алгоритъм, която може да се използва многократно в компютърна програма.

Мисия 1

Роботко иска да се научи да танцува. Помогнете му това да стане бързо и лесно!
Използвайте Роботко и костюмите му от файла Robotko.sb3 или проекта Robotko в
студиото Компютърно моделиране 5. клас, изд. „Просвета“.

Планиране на движенията на компютърен герой

Героите в Scratch имат три вида движения:

  • движения на части от героя без промяна на местоположението му – използват се различни костюми на героя
  • движения с промяна на местоположението му.
  • движения с промяна на части от героя и местоположението му.

При работа с героите може да групирате тематично движенията и да им измислите имена, например – скачай (скок), падай (падане), танцувай (танц). Може многократно да използвате тези движения, като ги оформите като подпрограми.

Подпрограма в Scratch

Подпрограмата в различните езици се нарича с различно име – собствен блок, функция или друго. В Scratch тя се реализира чрез собствен блок. Блокът се създава от групата блокове Моите блокове, има име и може да има едно или няколко полета за въвеждане на число, текст или условие, наречени параметри. След създаването му той се появява в групата Моите блокове и се използва както всички останали блокове.

Мисия 1 – възможна!

Отворете файла Robotko.sb3.
2. Отворете група Моите блокове и натиснете бутона Създай блок.
3. Задайте име на блока танцувай и натиснете бутона Добре.
4. Появява се блок , в който трябва да добавите кода на блока – вuнаги през 1 секунда да се сменят двата костюма ляво и дясно на Роботко.
5. Изпробвайте кода.

Как да откривате еднотипни действия в компютърна програма?

Еднотипните действия в компютърна програма може да откриете, като потърсите в кода еднакви последователности от блокове, които може да се различават по стойностите в блоковете.

Открийте …

Отворете файла GeometryDrawing.sb3 в папка Scratch. Открийте общите и различните елементи. Какви собствени блокове може да създадете, за да намалите дължината на кода?
Дефинирайте ги и модифицирайте кода. Запазете проекта с име GeometryDrawing1.

Мисия 2

Роботко иска да изчертава с един блок различни геометрични фигури. Възможно
ли е това?

Подпрограма с параметри

Блоковете петоъгълник и шестоъгълник се различават единствено по броя повторения в
блока за цикъл и числото, с което се дели. Тези различни стойности може да се представят като параметър при дефинирането на подпрограмата, който да ги обобщава, и подпрограмата ще изчертава многоъгълници с различен брой страни.

Мисия 2 – възможна!

Дефиниране на собствен блок с име многоъгълник.
1. Отворете нов проект.
2. Отворете група Моите блокове и натиснете бутона Създай блок.
3. Задайте име на блока многоъгълник, добавете параметър поле за въвеждане
на число или текст с име брой страни и натиснете бутона Добре.

4. Появява се блок , в който трябва да добавите кода на блока:
4.1. цикъл повтори, като за стойност на повторенията провлачвате блока
брой страни от блока дефинирай
4.2. блок премести се със 100 стъпки
4.3. блок завърти се надясно на градуса като делите 360 на блока брой
страни.
5. В групата Моите блокове се появява блок и можете да го провлачите в областта за код и да напишете конкретно число за параметъра брой страни.
6. Изпробвайте кода.