СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИ БЛОКОВЕ ИЛИ ПОДПРОГРАМИ – 2

ЩЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ УМЕНИЯТА СИ:

  • за създаване и използване на собствени блокове
  • за работа с параметри на блокове.

Блок многоъгълник с два параметъра

Запазете вашия блок многоъгълник в Раницата или във файл Polygon.sb3. В нов проект го редактирайте, така че потребителят да въвежда като параметър и дължина на страната.

Редактиране на собствен блок

Можете да редактирате вече създаден собствен блок – от контекстното му меню изберете Редактиране.

Изчертайте окръжност

В нов проект експериментирайте в блока многоъгълник със стойностите на страните
и дължините на страните, така че да изчертаете окръжност.

Изчертайте красива розетка

Като използвате блока многоъгълник, изчертайте ваша авторска розетка.

Идеи за вдъхновение

Емблеми на марки

Сещате ли се за емблеми, в които участват геометрични фигури? Емблеми на кои марки
автомобили можете да изчертаете в Scratch?
Опитайте да създадете и ваши собствени емблеми.

ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ …

Каква е ролята на етикетите при създаване на собствен блок?

Шевици

В клуба по български фолклор сте учили за шевиците и искате да нарисувате мотив в
Scratch, с който да участвате в училищна изложба на тема „Българските шевици“.

Трик за професионалисти

  • Използвайте вложени блокове за цикъл, за да изчертаете мотив 1. Във вложения цикъл изчертавате броя на бодовете на един ред, а във външния цикъл – целия мотив,
    който е своеобразен квадрат
  • Редактирайте блока бод, като му добавите параметър дължина, който да задава големината на бода в стъпки, за да изчертавате комбинации от бодове с различна големина.