Организация на данните​

 • В предишния урок се запознахме с носителите на информация, както и какви имена им дава компютъра.​
 • С коя програма се прави това?​

1. Файл

 • Файл (File)  е определено количество информация от един вид, записана на носител като едно цяло и имаща собствено име.
 • Името на файла се избира от потребителя, като спазва следните правила: ​

– Името не съдържа символите \   / * : ? “ < >​

– Не е по-голямо от 255 символа​

– Може да е на латиница или кирилица​

 • Към името на файла се добавя точка и три най-често три символа.​
 • Това е разширението на файла. От него съдим каква информация е записана в него.​

2. Папка

 • Папка (Folder) е мястото на носителя  на информация, където са записани файловете.
 • Папките, също както и файловете, имат собствени имена.​
 • Освен файлове папките могат  да сдържат и други папки.​
 • По този начин информацията се организира в дървовидна структура.

3. Организация на папките

Задача: Да разгледаме структурата на папките

 

 

 

 

 

 

 

 • По подразбиране в Windows не показва разширенията на имената, ако искаме да ги видим трябва да променим тези настройки.​
 • Да го направим!Отваряме Windows Explorer​
 1. Натискаме клавиша Alt . И се появява меню.​
 2. Избираме Инструменти -> Опции на папките​

 Махаме отметката пред Скрий разширенията на известните типове данни.

4. Операции с папки и файлове

 • За да копираме и преместване на папки и файлове е необходимо да бъдат маркирани.​
 • След, което избираме съответната команда Изрежи (Cut), копирай(Copy), Постави(Paste)​

Начин за копиране на файлове

Въпроси?

 • Защо понякога в менюто липсват Cut, Copy, Paste? ​
 • Можем ли да преместим файл от диска ни към наша папка? ​

Отворете папката Prezentation –>Sofia. StSofia.jpg. Нека го преместим  в папка Trial, която ще създадем.​

 • Какво става, ако щракнем два пъти върху файла?​

Упражнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диск 5 клас