Използване на интернет в ежедневието​

 1. Същност на глобалната мрежа

 • Думата internet е съставена от обединяването на две английски думи international (международен)  и Net (мрежа).​
 • Интернет е система от взаимосвързани компютри, която обслужва милиарди потребители от целия свят.​
 • Връзката на компютър се осъществява от различни устройства. Връзката може да е кабелна или безжична. За по-бърза връзка се използват оптични кабели, сателитни и радиовръзки. Избройте тези технологии?​

    По какъв начин е осигурен достъпът до интернет на домашният ви компютър? 

 • За предшественик на интернет се смята компютърната мрежа Арпанет (Arpanet) създадена 1969 г. ​
 • За рождена дата на интернет се счита 1 януари 1983 г.​

2. Интернет в ежедневието

Посочете примери за използване за използване на интернет е ежедневието.

 

 • Услугата Word Wide Web
 • Информацията в интернет е организирана в уеб сайтове (web sites). Всеки сайт си има уникален уеб адрес, чрез който може да се намери и отвори за разглеждане.​
 • Сайт в интернет е съвкупност от страници, които съдържат хипервръзки.​
 • Най-често използвана услуга в интернет е разглеждане на сайтове. Тази услуга е известна като WWW (Word Wide Web – „Световна паяжина“) .​
 • Потребителят използва специализирани програми за разглеждане на сайтове, наречени браузъри (browsers).​
 • Най-често използвани са Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Fare Fox, Safari.​

3. Правила за безопасна работа в интернет

 • Даване на лична информация за вас и семейството ви – име, парола, адрес, телефон, училище, месторабота, не е безопасно.​
 • Изпращането на снимки собствени или на близки хора също крие опасност.​
 • Не се срещайте с хора, които познавате само от интернет.​
 • Ако получите съобщение с обидно или заплашително съдържание, или текстове, които карат да се чувствате неудобно, споделете с родител.​
 • Съощенията​, с които ви предлагат безплатни придобивки, награди или лесна печалба, най- често са измама.
 • Хората, с които разговаряте в чат или скайп, може да не са тези, за които се представят.
 • Винаги, когато се съмнявате как да постъпите, се посеветвайте с родителите се.

Задачи:

 1. Ако обичате история на България за вас е сайтът http://istoria.bg. Отворете го и изберете хипервръзките в него.
 2. Стартирайте браузъра Google Chrome или друг браузър. Заредете сайта http://safe.teacher.bg/. Намерете линк за безопасно използване на интернет.
 3. Запознайте се със сутуациите в качения файл. Отгорорете на поставените въпроси.