Електронна поща

1. Предназначение на електронната поща

 • Електронната поща е услуга за обмен  на данни и съобщения чрез Интернет. Тя осигурява Предаване по електронен път на текст, графики, музика, снимки и др. между различни компютри.​

 • В Модерното ежедневие електронната поща се превръща в основно средство за общуване. Умението да се борави с електронна поща е необходимо за всеки човек.
 • Съобщението, което изпращаме  с помощта на електронна поща, нарича електронно писмо (имейл).​
 • Съществуват сайтове, с помощта на които можем да изпращаме електронни писма, трябва само да си регистрираме адрес на електронна поща.​
 • Тези сайтове се наричат пощенски сървъри.​
 • За да изпратим писмо не е необходимо да сме в интернет по едно и също време с човека, на когото изпращаме писмото.​
 • Всяко електронно писмо се състои от две части – заглавие (1) и тяло (2).​

 • Заглавието съдържа адреса на изпращача (от) и един или повече адреси на получателя (До:) има място и за тема на писмото.​
 • Тялото съдържа текста на писмото.​
 • Адресът на електронната поща се състои от три части:​
 • Име на потребителя – то е уникално исе избира от него;​
 • Символът @​
 • Името на сайта, в които сме се регистрирали.​
 • Например: ivan_123@****.bg​

 • Електронната поща е изобретена в края на 1971 г. от компютърния инженер Рей Томпсън.​
 • Първият имейл е изпратен между два компютъра, които стояли един до друг. Той съдържа следното безсмислено съобщение: QWERTYUIOP. Рей Томлинсън избира символа @, за да бъде отделено името на потребителя от името на компютъра, коуто използва. Най- простичко казано, изглеждало като „маги@първи компютър“ (Маги е на първи компютър).​

2. Създаване на електронна поща

 

 

 

 

 

 

Появява се формуляр, който трябва да попълним:

3. Правила и съвети за безопасна работа с електронна поща

 • Бъдете внимателни, когато сте получили файлове към електронни писма. Те са основния източник на заразяване с вируси. Не отваряте файл, получен от непознат.​
 • Не давайте вашите лични данни, когато изпращате електронна поща. ​
 • Понякога получавате нежелани писма – спам. Обикновено изпращачът не ни е познат. Това обикновено са търговски съобщения, или съобщения, целящи инсталиране на зловреден софтуер. За да се предпазите не отговаряйте  на тези писма.​