Диаграми в ЕТ

Диаграми в ЕТ

Ресурсни файлове

Електронните таблици се използват за сравняване и анализ на данни, получени в резултат от различни човешки дейности – финанси, наука, спорт, проектиране, статистика. За анализа е удобно данните да се представят в графичен вид като диаграми.
! Диаграмата е графично представяне на съвкупност от числови данни.
Програмата Excel а възможност да се генерират различни видове диаграми.
Да отворим една електронна таблица, с която вече сме работили – таблица с върховете в България. Добавени са две диаграми, които показват височината на върховете. Файлът с променената таблица PeaksBG-d.xlsx се намира в папката Spreadheets/12.

Височината на върховете (в метри) са попълнени с изключение на три – за върховете Вихрен, Мусала и Ботев. Да попълним със стойностите 2914 за Вихрен, 2925 за Мусала и 2376 за Ботев.

След като попълнихме липсващте височини, да проследим как ще се промени диаграмата.

Понякога се налага да анализираме относителни дялове от едно цяло. В такива случаи е по-удобно да се използва друг вид диаграма. Да заредим таблицата InternationalSchol.xlsx

Да променим някои от стойностите и да проследим как се променя диаграмата. Може да променяме само числата в белите клетки, а останалите се изчисляват автоматично.

Трите диаграми, които разгледахме, се наричат кръгова, стълбовидна и линейна. Помислете и определете коя каква е?