Проекти

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

През учебната 2022/2023 година по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ в СУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Борино, са сформирани 4 извънкласни групи по Модул 1. „Изкуства“ и Модул 2. „Спорт“.

Модул 1 Изкуства:

 1. Танцова група „Боринче“ – 20 ученици с ръководител Севдалина Онбашиева
 2. Театрална група „Традиции“ – 10 ученици с ръководител Айше Чинчеоглу

Модул 2. Спорт:

 1. Отбор по футбол /І-ІV клас/ момчета –  14 ученици с ръководител Севдалина Онбашиева
 2. Отбор по волейбол /ХІ-ХІІ клас/ юноши – с ръководител Мелек Мисиркова

================================================================

 „Подкрепа за успех“

През учебната 2019/2020 година в училището ни са сформирани 9 групи по проект „Подкрепа за успех“. Проектът включва 6 групи за обучителни затруднения и 3 групи – за занимания по интереси

 • 1. Група „БЕЛ“ – за ученици от начален етап – р-л г-жа Мелиха Бонгуева;
 • 2. Група „Математика“ – за ученици от начален етап – р-л г-н Тодор Тодоров;
 • 3. Група „Математика“ – за ученици от V-VІІ кл. – р-л г-жа Калбие Асанова;
 • 4. Група „Математика за НВО“ – за ученици от VІІ кл.- р-л г-жа Калбие Асанова;
 • 5. Група „БЕЛ за ДЗИ“ – за ученици от гимназиален етап – р-л г-жа Джеврие Даракчъ;
 • 6. Група „Немски език“ – за ученици от гимназиален етап – р-л г-жа Джеврие Даракчъ;
 • 7. Група „Аз танцувам“ – сборна група за занимания по интереси – р-л г-жа Севдалина Онбашиева;
 • 8. „Вокална група“ – сборна група за занимания по интереси – р-л г-жа Енгюл Бачкова;
 • 9. „Традиции и фолклор“ – сборна група за занимания по интереси – р-л г-жа Севдалина Онбашиева.

==================================================================

„Образование за утрешния ден“

Дейности на Клуб „Дигитален свят“ в СУ „Никола Й. Вапцаров“ по проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2019/2020 г.

1. Формиране на базови дигитални умения под ръководството на г-н Реджеп Асанов – в часовете е забавно и интересно.

2. Изработване на дигитални картички и презентации.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

==================================================================

Проект „Твоят час“


 

Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности:

mehanizamizbanklasnideinosti

 

Дейности по проект „Твоят час“ в СУ „Никола Вапцаров“ – с. Борино през учебната 2016/2017 година

1.Презентация за дейността на групата:Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в гимназиален етап

Obuchitelni_Trudn_BEL

и снимки от публичната изява

2. Млад журналист:

Вестник на ИД Млад журналист

3. Подготовка за ДЗИ по математика

Високи резултати на ДЗИ

4. Дигитални компетентности и начално програмиране – публична изява – демонстрация на електронен прогрмируем робот „FINCH“

и програмиране:

5. Млад музикант

 

Дейности по Проект „Твоят час“ в СУ „Никола Й. Вапцаров“ през
учебната 2017/2018 година

През учебната 2017/2018 година в училището са сформирани 10 групи за извънкласни дейности по проект „Твоят час“

На 02.03.2018 г. групите за извънкласни дейности по интереси – „Вокална група“ с ръководител г-жа Енгюл Бачкова и „Красотата на танца“ с ръководител г-жа Севдалина Онбашиева – взеха съвместно участие в тържественото честване на 3-ти март – Национален празник на България. Проявата се проведе във физкултурния салон на училището. С патриотични песни и плетеница от народни танци, малките изпълнители подобаващо отбелязаха големия български празник.

 

 Представителна изява на групите:

„Математика-ДЗИ“ и „БЕЛ за ДЗИ“  – 11.05.2018 г.

Високи резултати на ДЗИ-старт в кариерата

  

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български

   

Последни публикации