Електронен дневник

Учебна 2023/2024 година

 1. Седмично разписание I-ви срок 2023/2024
 2. График за консултиране на родители и ученици
 3. График контролни и класни работи през I-ви срок
 4. Седмично разписание_ІІ_срок
 5. График контролни и класни работи през II-ри срок

=================================================

Учебна 2022/2023 година

 1. Седмично разписание І_срок_2022_2023
 2. График за консултиране на родители и ученици
 3. График контролни и класни работи през І-ви срок
 4. Седмично разписание ІІ-ри срок

==================================================

Учебна 2021/2022 година

 1. Седмично разписание І-ви срок
 2. График за консултиране на родители и ученици
 3. Седмично разписание ІІ-ри срок

===================================================

Учебна 2020/2021 година

 1. Седмично разписание І_срок_20_21
 2. Седмично разписание ІІ_срок_2020_21
 3. График за консултиране на родители и ученици – 2020/2021

=================================================

Учебна 2018/2019 година

 1. Седмично разписание І срок – 2018/2019
 2. Седмично разписание ІІ срок – 2018/2019

=================================================

Учебна 2019/2020 година

 1. Седмично разписание І_срок 2019/2020
 2. Седмично разписание ІІ_срок 2019/2020