Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището

Признаване на завършено образование от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване на ученици

Валидиране на завършен клас или степен

 Издаване на документ за завършена подготвителна група

правила предоставяне на информация

протокол устно заявление за достъп до обществена информация

Издаване на дубликати на свидетелства

протокол предоставяне информация

Здравей, свят!

 

Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.“

Основно училище „Владимир Минчев“

ул.“Вл.Минчев“№71    тел.09514/2377        email : vlad_minchev @abv.bg

Директор Соня Николова Петрова

Преподаватели в начален етап

Камелия Славейкова-учител на подготвителна група

Даниела Петрова

Камелия Ангелова

Анелия Кирилова

Павлина Георгиева

Божидар Миленов

Венера Видолова

 

 

Преподаватели в прогимназиален етап

Учител български език и литература-Юлия Методиева

Учител руски език-Валери Каменов

Учител математика и информационни технологии– Соферинка Христова

Учител история и цивилизации-Валери Мирчев

Учител природни науки-Горанка Василева