Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Априлско състезание за четене с разбиране за ученици на възраст 6 – 14 години.

Информация за  Априлското състезание за четене с разбиране за ученици на възраст 6 – 14 години е публикувана на платформата платформата „Книговище.бг:  www.knigovishte.bg

Училищата може да участват в провеждането му след преценка от учителите на предлаганото съдържание в платформата и на качеството на въпросите.

Отговорни за съдържанието на платформата – текстове и въпроси към тях, са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и/или на учителя.

 

Литературен конкурс и конкурс за театрални кукли

От 10 до 12 май 2023г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др., ще се проведе XXV Национален фестивал на детската книга – единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и  четене в дигиталната епоха.

Националният фестивал на детската книга вече е културно събитие с национален и международен престиж, отдавна надхвърлило националните ни граници, с ясна визия за развитие, с все по-голяма институционална подкрепа.

Днес Фестивалът реализира много успешно няколко основни цели – популяризира творчеството на съвременните български детски автори, които творят както в страната, така и извън нейните граници, активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, илюстраторите, издателите и разпространителите на детски книги от различни страни, предизвиква дебат и влияе на издателските политики, налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето в новата информационна среда на електронни медии и достъп до огромни информационни ресурси, чрез многобройни конкурси вдъхновява децата към творчество, а Националната награда „Константин Константинов“ за принос в детското книгоиздаване вече 20 години е стимул за развитие на писането и публикуването за деца, и на развитие на детската илюстрация.

Заслуга на Фестивала е, че в 25-годишната си история успява да привлича все по-голям брой автори, издатели, илюстратори и други специалисти от България и други страни, свързани с книгата, разширявайки обхвата на своята дейност, за да включи и света на дигиталното публикуване, приложенията и анимацията, превръщайки се в уникално и необходимо събитие в сектора на детската и юношеската литература.

Обява за Национален литературен конкурс на тема: „От другата страна на вълшебното огледало”OBYAVA_LITERATUREN_KONKURS_XXV_NFDK_SLIVEN_2023

Обява за Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.OBYAVA_KONKURS_TEATRALNI_KUKLI_XXV_NFDK_SLIVEN_2023

 

Конкурс за ученици на тема „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“

„Националният екип експерти по професионално образование и обучение“ към Центъра за развитие на човешките ресурси  отправя покана за участие в конкурс за ученици на тема: „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“, който се организира за първи път и има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.

Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика.

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8МВ. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи /без интервали/, шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.

Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:

  • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU);
  • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU).

Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.

Всеки участник подава материали само за една от двете категории, като посочва и възрастовата група, за която кандидатства:

  • 7 – 11 години;
  • 12 – 15 години;
  • 16 – 19 години.

Участникът се регистрира като изпраща на  имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г.:

  1. Регистрационна форма;
  2. Декларация 001 – попълнена от ученици в категория 16 – 19 години, само за тези ученици, които към датата на кандидатстване са навършили 18 години;
  3. Декларация 004 /информирано съгласие от родител/;
  4. Снимки;
  5. Обяснителен текст.

Цялата информация и документация относно организирането, провеждането и оценяването на участниците в конкурса – Обявата с условията за участие и Приложенията към нея, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-uchenitsi-zeleni-i-digitalni-umenia-v-klasnata-staya-green-and-digedu/.

Конкурс Път към славата 2021

Филм за конкурса Път към славата 2021 ще бъде излъчен по БНТ2 в неделя на 9-ти януари 2022 в 18:30 часа. 

През месец март 2022 година, ще се проведе десетото юбилейно издание на Националния Конкурс Път към Славата.

Заявката можете да намерите тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Yo8gKQjx-R4rc8DMdA7wQ4S1edsDBHFKH-hPsPSKOTYPng/viewform

Краен срок за подаване на заявката е 30 януари 2022

Presentation PKS_2022