Архив на категория: НП „Иновации в действие“

Добри иновативни практики

Добри иновативни практики – ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

Проект: традиции и обичаи в родния край – ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

Осигуряване на приемственост в обучението по български език и литература в начален етап чрез въвеждането на метода ,,ученици обучават ученици‘‘ –  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово

Товари. Класификация на товарите. Транспортни опаковки

СУ Св.св. Кирил и Методий гр. Видин 

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“

Във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад с № 80898-306/07.10.2019 г. относно изпълнението на Националната програма „Иновации в действие“: