Архив на категория: Добрата новина

Откриване на Панорамата „Професии с бъдеще“ във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в област Видин

Днес 29.10.2019 г. от 14 часа тържествено беше открита Панорама „Професии с бъдеще“ във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в област Видин.

Домакини на събитието бяха „Кнауф – България“ ЕООД със завода си в гр. Видин, РУО- Видин и професионалните гимназии в област Видин: ПГ „ Проф. д-р Асен Златаров“ , ПГТ „Михалаки Георгиев“, ПТГ „ Васил Левски“ и ПГ по селско стопанство „Г. М. Димитров“.

Приветствие към присъстващите отправи г-н Владимир Цветанов – директор на завода в гр. Видин към „Кнауф – България“ ЕООД и Веселка Асенова – началник на РУО – Видин.

Събитието бе открито с празнична програма от учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Видин.

Професионалните гимназии по атрактивни начини представиха своите професии пред ученици от седми клас от училищата в община Видин.

Всички ученици посетиха производствената база на „Кнауф – България“ ЕООД в гр. Видин и получиха подаръци от г-н Цветанов.

Панорамата на средното образование

На 24 април 2019 г. от 12:00 часа до 18:00 часа се проведе Панорама на средното образование на площада пред Съдебната палата – Видин.

Тя е адресирана кьм всички кандидат-гимназисти, техните родители и представители на бизнеса

Панорамата има за цел да подпомогне младите хора да направят своя информиран избор на професия. съобразена с нуждите на пазара на труда в региона.

Участие взеха всички училища от Община Видин, които предлагат държавен план-прием след завършено основно образование, както и училищата в които се обучават ученици в VII клас.

В рамките на „Панорамата на средното образование“ всички училища с утвърден прием след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година презентираха предлаганите профили и професии по избран от тях начин.

„Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“

На 26.03.2019 г., от 14:00 часа, в Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин се проведе интерактивна дискусия с ученици от VII клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2019/2020 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“.

Целта на инициативата е създаване на условия за информиран и осъзнат избор на образование и професия, както и утвърждаване ролята на Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и компетентности.

В събитието взеха участие 36 /тридесет и шест/ ученици от 9 /девет/ видински училища.

Въпросите на които отговаряха всички бяха: кога, къде и какво искам/ще мога да работя?

XVII Национално състезание по природни науки и екология

Oт 23 до 25.11.2018 г. РУО-Видин,Община Видин и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бяха домакини нa XVII Национално състезание по природни науки и екология.

ОТКРИВАНЕ!

ПРОЕКТИТЕ!

НАГРАЖДАВАНЕТО!
Церемонията по награждаването на участниците от седемнадесетото състезание се проведе в училището домакин СУ „Св.Св. Кирил и Методии”. Гости на събитието бяха Венци Пасков – заместник-кмет на Община Видин и Веселка Асенова – началник на Регионално управление на образованието – Видин. Победителите обяви доц. д-р Божидар Галуцов – председател на Националната комисия за организация и провеждане на състезанието.
Венци Пасков връчи наградата на журито, която получи Николай Христов (XII клас) от ПМГ „Проф. Емануил Йорданов” – гр. Кюстендил, автор на темата „Инкубиране и отглеждане на птиците в училище”, с научен ръководител Силвия Русимова, както и отличието за първо място на Анастасия Генова (XII клас) oт 133-то СУ „А.С.Пушкин” – гр. София, за темата “Детектор на електромагнитни вълни – EMF_GHOST”, с научен ръководител Ралица Ранчова. За целта Община Видин бе предоставила таблети за победителите.
Наградата на публиката беше за Симона Георгиева (IX клас) и Анна Славеева (XII клас), също от „Проф. Емануил Йорданов” – гр. Кюстендил, автори на темата „От рецептата на баба до олеиновия сапун”, с научен ръководител Силвия Георгиева. Тя бе връчена от Веселка Асенова.
Заместник-кметът на Общината закри събитието с думите: „Вярвам, че сте останали с хубави впечатления и сте успели да се запознаете с културно-историческите паметници на нашия старпрестолен град”. Той поздрави всички от името на видинския кмет Огнян Ценков и увери, че Общината и занапред ще се радва да бъде домакин на подобни инициативи.
Участниците и гостите поздрави и г-жа Асенова, с пожеланието за успешна реализация на дванадесетокласниците, а на всички останали – да следват мечтите си.
Състезателите с най-високи резултати, които през следващата година ще завършат образованието си, имат възможност с получените оценки да кандидатстват в три висши учебни заведения в страната.

Добри практики от училищата от област Видин

ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин

Активното включване на учениците в процеса на учене чрез реални действия и преживявания -„Учене чрез преживяване” чрез глобалната тема „Празници и обичаи”. Дейностите са съобразени с ДОС и учебните програми за трети клас.


ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Видин и
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Въвеждане в седмичната програма на учениците на ден за дейности. Този ден е подчинен на една тема и обединява работата по два или три учебни предмета, бинарен урок с участието съответно на екип от двама или трима учители едновременно. 


СУ ”Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово

Обучението по история и цивилизации в прогимназиален етап се извършва по модела на обърнатата класна стая, при който типичното лекционно преподаване и писането на домашни работи се разменят. Това означава, че учителят „преподава” онлайн, извън класната стая, а дейностите, които учениците обикновено правят вкъщи, се преместват в класната стая. 


СУ „П. Р. Славейков”, гр. Видин

Повишаване на функционална грамотност – да превърнем гледането на филми със субтитри в средство за повишаване на грамотността.


СУ ”Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село

Прилагане на иновативни методи на преподаване по български език и литература, за да се доближи обучението до естествените процеси на учене чрез моделиране и практикуване на умения в класната стая.