Априлско състезание за четене с разбиране за ученици на възраст 6 – 14 години.

Информация за  Априлското състезание за четене с разбиране за ученици на възраст 6 – 14 години е публикувана на платформата платформата „Книговище.бг:  www.knigovishte.bg

Училищата може да участват в провеждането му след преценка от учителите на предлаганото съдържание в платформата и на качеството на въпросите.

Отговорни за съдържанието на платформата – текстове и въпроси към тях, са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и/или на учителя.