КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин приключва без класиране, тъй като явилият се кандидат не се представи успешно.