Програма „Паспорт”

Фондация „Асоциация Анимус” представи на Министерството на образо и науката (МОН) програмата „Паспорт”, която е насочена към насърча ване психичното здраве и социално-емоционалната интелигентност на деца в IV — V клас. В основата на програмата е заложена концепцията за „справяне”, развиваща уменията на децата за преодоляване на трудни житейски ситуации чрез различни „стратегии за справяне“. Програмата се състои от 18 часа, разделени в пет модула. Часовете по програмата „Паспорт” се реализират от учителите – класни ръководители, като се подкрепят децата и техните родители в общуването, вентилирането на стреса, справянето с промяна и загуба, както и с всякакви актуални тревоги и въпроси, свързани с пандемичната ситуация, в която се намираме. Учителите придобиват допълнителни умения и се запознават с методи за справяне с трудни ситуации в клас и за прилагане на стратегии за овладяване на агресията. Една от силните страни на програмата е активното взаимодействие между родители, учители и деца. Програмата е подходяща за възрастта на учениците, които е предвидено да работят по нея, в унисон е с политиките на Министерството на образованието и науката и е съответна на пандемичната ситуация, свързана с разпространението на COV D- 19.

От фондация „Асоциация Анимус” информират, че програмата „Пасорт” е международно призната и дългосрочно изследвана. Подкрепена е от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и други международни организации.

Повече тук ⇒⇒⇒

Заявление тук ⇒⇒⇒