ХVІI-ти МЕЖДУНАРОДЕН МАЖОРЕТЕН ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТЕН ПОМПОН” АЛБЕНА

ХVІI-ти МЕЖДУНАРОДЕН МАЖОРЕТЕН ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТЕН ПОМПОН” АЛБЕНА

 

03-05 септември 2021

Цел на Фестивала: Популяризиране и творческа изява на мажоретните състави. Стимулиране на изявилите се ръководители и техните състави за  участия в европейски и световни мажоретни шампионати.

Организатори на Фестивала: Сдружение „За децата на Добрич”, Българска мажоретна асоциация и Албена АД 

Повече тук ⇒⇒⇒

Цени хотели заявка тук ⇒⇒⇒