V Национална екологична конференция под надслов „Да мислим екологично за бъдещето”

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и катедра „Екология и опазване на околната среда“ са организатори на V Национална екологична конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето”, която ще се проведе от 26 до 29 април 2021 г. в гр. Бургас. Конференцията се провежда със съдействието на РУО — Бургас и Община Бургас. Тя е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година. Основното тематично направление на Конференцията през тази година е „Черно море — замърсяване, опазване, бьдеще”. Участието на учениците в Конференцията е без такса правоучастие. В зависимост от епидемичната обстановка в страната, допълнително ще бъде съобщено дали Конференцията ще се проведе онлайн, или присъствено. Участието и отличието за учениците от XII клас е равностойно на оценка Отличен (6.00) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка те могат да участват в класирането за специалностите „Екология и ООС” (редовно/задочно обучение).

На основание чл. 49, ал.З, т.2 и т.З от Наредба  №15/22.07.2019 г. на учители и директори, помогнали при подготовката на докладите на отличените ученици, може да бъде присъден един квалификационен кредит, срещу такса.

Срокът за попьлване на формуляр за участие, който се намира на сайта на Конференцията www.eooc.бг е 01 април 2021 година.

Покана за конференцията и информация за основни направления тук ⇒⇒⇒