„Старт в професията учител (по немски език)“

Покана

 Онлайн дискусия

„Старт в професията учител (по немски език)

17 март 2021 г., 12.00 – 13.00 ч.

  През 2020 година Гьоте-институт България успешно проведе  проекта „Старт в професията учител по немски език“. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/bsd.html

В неговия фокус бяха от една страна начинаещи или нередовни учители по немски език, а от друга – опитни колеги, които бяха обучени за техни ментори. Целта на програмата беше да изпробва менторството като модел за подкрепа на учителите в началото на професионалния им път и своеобразен мост между университета и непосредствените предизвикателства на класната стая. Посредством съчетаването на квалификационни модули и менторство беше направен опит да се преодолее недостатъчната практическа ориентираност на учителската подготовка и да се подпомогне изграждането на начинаещите учители като активни, уверени в себе си и професионално компетентни участници в учебния процес. Проектът бе осъществен в партньорство с Министерство на образованието и науката и неговите структури.

         Гьоте-институт България кани учители, директори, студенти и заинтересовани на обедна онлайн дискусия (Lunch Talk) по проблемите на обучението на учители и старта им в професията на 17 март 2021 г. от 12.00 – 13.00 ч. На събитието ще бъде представена публикацията на проекта, резултатите и препоръките от натрупания опит. В експертния разговор ще се вклчючат представители на Министерство на образованието и науката, университетски преподаватели, начинаещи учители и ментори, а след това и останалите участници ще могат да задават въпроси и да вземат отношение по темата.

         За да се включите в онлайн събитието, моля изпратете имейл на bildungsofia@goethe.de  , след което ще получите линк за присъединяване.