Държавен план – прием за учебната 2021/2022 година

Брой на учениците в 7-ми клас тук ⇒⇒⇒

Правила план – прием 2021/2022 година тук ⇒⇒⇒

Целеви стойности тук ⇒⇒⇒

Приложение – STEM професии и профили тук ⇒⇒⇒

Писмо до областен управител и кметове на общини тук ⇒⇒⇒

Писмо до Бюра по труда тук ⇒⇒⇒

Писмо до преставителите на националните преставителни организации тук ⇒⇒⇒

Становище – Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – област Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – Димово тук ⇒⇒⇒

Становище – Ружинци тук ⇒⇒⇒

Становище – Кула тук ⇒⇒⇒

Становище – Ново село тук ⇒⇒⇒

Становище – Белоградчик тук ⇒⇒⇒

Становище – Брегово тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 1 – 2020 Резултати тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 2 – 2020 Резултати тук ⇒⇒⇒