Обучение с учители по чужд език за представяне на добри практики/Training with foreign language teachers to present good practices

 

На 21.11.2019 г. в РУО – Видин се проведе обучение, което е част от дейностите по проект по програма Еразъм+ „Създаване на иновативна платформа за комуникация и обучение в дигитална среда“, в който Регионално управление на образованието – Видин са партньори.

Обучението се проведе с участието на 31 учителите по чужд език от училища от област Видин.

Лектори на обучението бяха доцент Юлия Стефанова – председател на сдружение „Образование без бариери“ и Цветанка Тодорова – учител в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

В рамките на обучението бяха представени:

1. Дейностите по проект по програма Еразъм+ „Създаване на иновативна платформа за комуникация и обучение в дигитална среда“.
2. Представяне на методология за преподаване на английски език
3. Представяне на ICT инструменти и методи от неформалното обучение, приложими в обучението по чужд език.

On 21st November 2019, a training course was held at Regional Department of Education  – Vidin, which is a part of the activities of the Erasmus+ project – „Creating an Innovative Platform of Communication and Teaching in a Digital Society”, in which the Regional Department of Education  – Vidin are partners.

The training was conducted with the participation of 31 foreign language teachers from schools in Vidin region.

Trainers were Associate Professor, Ph.D. Yulia Stefanova – Chair of the Association „Education without Barriers“ and Tsvetanka Todorova – Teacher at Sofia University „Tsar Simeon the Great“, Vidin

During the training the following were presented:

1. Erasmus + project activities „Creating an Innovative Platform of Communication and Teaching in a Digital Society“.
2. Presentation of methodology for teaching English (subject: The Human and the Post-Human)
3. Presentation of ICT tools and non-formal learning methods applicable to foreign language learning.