Добри практики от училищата от област Видин

ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин

Активното включване на учениците в процеса на учене чрез реални действия и преживявания -„Учене чрез преживяване” чрез глобалната тема „Празници и обичаи”. Дейностите са съобразени с ДОС и учебните програми за трети клас.


ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Видин и
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Въвеждане в седмичната програма на учениците на ден за дейности. Този ден е подчинен на една тема и обединява работата по два или три учебни предмета, бинарен урок с участието съответно на екип от двама или трима учители едновременно. 


СУ ”Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово

Обучението по история и цивилизации в прогимназиален етап се извършва по модела на обърнатата класна стая, при който типичното лекционно преподаване и писането на домашни работи се разменят. Това означава, че учителят „преподава” онлайн, извън класната стая, а дейностите, които учениците обикновено правят вкъщи, се преместват в класната стая. 


СУ „П. Р. Славейков”, гр. Видин

Повишаване на функционална грамотност – да превърнем гледането на филми със субтитри в средство за повишаване на грамотността.


СУ ”Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село

Прилагане на иновативни методи на преподаване по български език и литература, за да се доближи обучението до естествените процеси на учене чрез моделиране и практикуване на умения в класната стая.