Първо класиране след завършен VII клас

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.

Статистика за минималния и максималния бал по паралелки можете да видите тук.