Областни кръгове на ученически олимпиади

В периода от 03.02.2018 г. до 11.03.2018 г. в област Видин ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година.

  • Заповед РД09-5411/12.10.2017 г. от тук
  • Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания от тук
  • График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2017-2018 година от тук
  • График за провеждане на националните състезания през учебната 2017-2018 година от тук
  • График за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017-2018 година от тук

На 14 април 2018 г. във Велико Търново Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2018. Повече информация можете да видите от тук.