Регистър педагогически специалисти

ДИРЕКТОРИ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
РУСКИ ЕЗИК
НЕМСКИ ЕЗИК
ФРЕНСКИ ЕЗИК
ИСПАНСКИ ЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ФИЛОСОФИЯ
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
МУЗИКА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР
УЧИТЕЛИ ЦДО