Олимпиади и национални състезания

Уважаеми ученици, учители и родители,

Заповед № Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2022/2023 година,

можете да видите тук.

Заповедта е публикувана на сайта на Министерството на образованието и науката в

раздел „Олимпиади и състезания“.

Заповед_РД09-4059_30082022_олимиади_състезания_2022-2023 година

2021/2022 учебна година


03.12.2021 г.

Общински кръг на олимпиадата по математика

Дата и начален час на повеждане:

  • за учениците от ІV, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас – 11.12.2021 г. 9:00 часа.
  • за учениците от V и VI клас до 12.12.2021 г.

За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на олимпиадата, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

За участие в общинския кръг на олимпиадата учениците се явяват в училището в което учат.

Заповед за определяне на дата и начален час на повеждане и дейности които следва да се извършат във връзка с организиране и провеждане на олимпиада по математика – общински кръг за учебната 2021/2022 г. ⇒⇒⇒


2020/2021 учебна година


29.03.2021

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – VII, X, XII класове

26.03.2021

Резултати от областен кръг на Националната олимпиада по география и икономика, проведен на 27.02.2021 г.

Резултатите на допуснатите до национален кръг са публикувани на електронната страница на МОН.

26.03.2021

ПРОТОКОЛ за резултати от Областен кръг  на XXXIII Национална олимпиада по философия за участници от област Видин, учебна 2020/2021 година

Резултатите на допуснатите до национален кръг са публикувани на електронната страница на МОН.

26.03.2021

Протокол с резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата по физика

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика, които не са допуснати до участие в Националния кръг.

http://www.pgaz.org/uploads/wysiwy/Rezult_Fizika_2021.pdf


25.03.2021

Протокол с резултатите на учениците от I до IV клас от

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

⇒⇒⇒


15.03.2021

Протокол с учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, които не са допуснати до участие в Националния кръг.

http://pgaz.org/uploads/wysiwyg/Rezult_Biology_2021.pdf


15.03.2021

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, които не са допуснати до участие в Националния кръг.

http://www.pgaz.org/uploads/wysiwyg/Prot_%E2%84%96%202%20HOC%20-%20Vidin.pdf


02.03.2021

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18.03.2021 г. от 12:00 часа.

В Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ имат право да участват без такса правоучастие всички ученици от I до XII клас. Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас,VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език,VII-VIII клас на френски език, IX-X клас на френски език, XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X-XII клас за ученици със СОП.

За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в срок до 05.03.2021 г. до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие и декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други) и снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.

 • заявление за участие за ученици до 16 г. ⇒⇒⇒
 • заявление за участие за ученици над 16 г. ⇒⇒⇒

Училище координатор за провеждане състезанието:

ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

 

Училищa домакини за провеждане на  състезанието:

 1. ППМГ „Екзарх Антим І“, гр. Видин
 2. СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин
 3. ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин
 4. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин
 5. СУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин
 6. ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин
 7. ОУ „Христо Ботев“, гр. Дунавци
 8. НУ „Васил Левски“, гр. Белоградчик
 9. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димово
 10. СУ „Васил Левски“, гр. Кула

23.02.2021

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV  клас ⇒⇒⇒

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от V  клас ⇒⇒⇒

 


2019/2020 учебна година


 

05.03.2020

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“

 1. Училище координатор за провеждане състезанието – ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.
 2. Училищa домакини за провеждане на  състезанието:
  1. ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин
  2. ППМГ „Екзарх Антим І“, гр. Видин
  3. СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин
  4. ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин
  5. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин
  6. СУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин
  7. ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин
  8. НУ „Васил Левски“, гр. Белоградчик
  9. СУ „Васил Левски“, гр. Кула

 

30.01.2020

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. от 9:00 часа в ППМГ „Екзарх Антин I“, гр. Видин

Заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за промяна на определеното време на провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика от тук


29.01.2020

Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за промяна на времето на провеждане на областния кръг на олимпиадата по физика от тук

14.01.2020

Заповед на началника на РУО – Видин за определяне на училища координатори за провеждане на областните кръгове на ученическите олимпиади от тук


25.11.2019

ОЛИМПИАДИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 година.

Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания

Правила за организацията и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

 2018/2019 учебна година

Математическото състезание
„Откриване на млади таланти“

за ученици от IV клас

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас от област Видин ще се проведе на 18 май 2019 година /събота/ от 9:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин.

Училище-домакин за провеждане на състезанието – ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Родителят / настойникът / попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до директора на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин, както и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявления за участие ще се приемат в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин, в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин – кабинет 407 от 9:30 часа до 17:00 часа до 16.05.2019 г.

 • Регламент за организиране и провеждане на математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас за учебната 2018/2019 година от тук
 • Заявление от родителите/настойници на учениците за участие в математическо състезание „Откриване на млади таланти“ от тук

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас от област Видин ще се проведе на 13 април 2019 година /събота/ от 9:00 часа до 11:30 часа в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Видин.

Училище-домакин за провеждане на състезанието – ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Родителят / настойникът / попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до директора на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин, както и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявления за участие ще се приемат в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин, в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин – кабинет 407 от 9:30 до 17.00 часа до 11.04.2019 г.

 1. Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас за учебната 2018/2019 година от тук
 2. Заявление от родителите/настойници на учениците за участие в Национално математическо състезание „Питагор“ от тук

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Резултати на участниците от пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на  30.03.2019 г. в област Видин от тук


 

Областен кръг на националното математическо състезание “Европейско кенгуру“

В изпълнение Заповед № 09-2686/20.09.2018г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 г., националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ ще се проведе на 23.03.2019 г. от 11:00 до 12:30 ч.

В националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ имат право да участват без такса правоучастие всички ученици от I до XII клас.

Списък на училищата домакини, в които ще се организира състезанието:

 • ППМГ „Екзарх Антим І“, гр. Видин
 • СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин
 • СУ „Любен Каравелов“, гр. Видин
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин
 • СУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин
 • ОУ „Епископ Софроний Врачански“, гр. Видин
 • ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин
 • СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик
 • НУ „Васил Левски“, гр. Белоградчик
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово

Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 15.03.2019 г. и осигурят необходимия брой квестори (за случаите от 1 до 10 ученици – един квестор, от 11 до 19 ученици – двама квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие и списък на учениците по класове, подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се изпращат от директора на изпращащото училище до директора на приемащото училище.


Резултати на участниците от областен кръг на националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ от тук


Пролетни математически състезания за ученици
от VIII до XII клас

от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Варна

За участие в състезанието е необходимо в срок до 08.03.2019 г. на e-mail: pms_varna2019@abv.bg  да се изпратят:

 • информация от тук
 • Файл на Excel с попълнените по изискването таблици oт тук
 • Сканираните декларации за съгласие за публично оповестяване на резултатите от тук
 • Програма на състезанието от тук
 • Хотели от тук
 • Оферта за настаняване от тук

 


Пролетни математически състезания за ученици
от V до VII клас

От 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 06.03.2019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: https://goo.gl/forms/mJidjfqzvx29YWcA3

 • информация от тук
 • декларация от тук

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил


Ученическа олимпиада по математическа лингвистика

областен кръг – 15.02.2019 г.

 • Списък на допуснатите ученици от област Видин до областен кръг на олимпиада през учебната 2018/2019 учебна година

Министерство на образованието и науката

 • Олимпиади и национални състезания

Регионално управление на образованието – Видин

 • Заповед за определяне на експерти отговорни за организиране и координиране на дейностите при провеждане на ученическите олимпиади по учебни предмети от тук
 • График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети от тук
 • Заповед № РД – 07 – 1 / 07.01.19 г. на Началника на РУО – Видин, с която се видоизменя графика за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети за учебната 2018/2019 година от тук

Теми за общински кръг на Олимпиадaта по астрономия

Критерии за оценяване на темите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2018/2019 година.