Коронавирус/ОРЕС

Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заповед на МОН №РД09-4614/24.11.2021Г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заповед №РД09-4247/08.11.2021г.

Заповед № РД-09-4201/05.11.2021 г на МОН

Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването

Заповед на МОН №РД-09-3596/20.10.2021г.

Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г
PDF файл, 386,9 KB, качен на 19.10.2021

Заповед № РД-09-3053/08.10.2021 г на МОН

Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. 
PDF файл, 537,5 KB, качен на 19.08.2021

Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Национален план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2
PDF файл, 3,1 MB, качен на 22.07.2021

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в центровете за подкрепа на личностното развитие през учебната 2021-2022 година

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 година