Профил на купувача

 

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на Регионално управление на образованието – Видин.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.

Профил на купувача – Министерство на образованието и науката.

РУО-Видин

ЕИК 000160058

Адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2А

МОЛ Ангел Донкин