БДП

Заповед_Система БДП (1)

Заповед_Система БДП (2)

PR 1 към 3286р 24181 29052019 Приложение 1 по чл. 8 ал. 2 от Наредба 8121Zz 194 21022019

Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата.

Детските градини от област Видин отбелязаха Деня на безопасността по пътищата с открити педагогически практики по БДП, със съдействието на сектор „Пътна полиция“.  Служители на сектора представиха пред децата от предучилищна възраст пътните знаци и тяхното предназначение, светлините на светофара и правила при пресичане на обозначените места, светлоотразителните жилетки и защо трябва да се носят.

В детските градини имаше изложби от рисунки, децата изпълниха стихчета и песни, свързани с темата.

В детските градини с площадки по БДП се проведоха тематични игри и ситуации за формиране на начални умения за движение в организирана пътна среда. С помощта на служители на реда бяха припомнени правилата за движение, указанията на свтофара и се проигра безопасно пресичане на пешеходна пътека.

Други инициативи – “ Пази детето на пътя“ – раздаване на детелинка с послание към шофьорите; “ Авто кино“ – образователна ситуация с прожектиране на кратко филмче за безопасносното движение по пътя.

В училищата, в часовете по БДП учениците се запознаха с материалите публикувани на интернет и фейсбук страницата на ДАБДП: движение с тротинетки; алкохол и шофиране; разсеяно шофиране; съвети за безопасност; санкции и наказания.

Бяха организирани състезания с велосипеди, на площадките по БДП – безопасно придвижване с тротинетки и велосипеди.

В часовете на класа бяха представени презентации за припомняне на правилата за улично движение и правила за безопасност на пътя. Училища изготвиха брошури „Пресичай безопасно!“.

Бяха проведени съвместни дейности с представители на сектор „Пътна полиция“. Всички ученици бяха инструктирани за безопасна лятна ваканция.

04.03.2021 г.

Информация за настъпили ПТП с участието на деца и ученици от институциите в системата на предучилищното и училищното образование през 2020 година

Spravka_Naredba_8121z_MVR

19.01.2021 г.

Информация за възникнали ПТП с участието на деца и ученици на територията на област Видин за периода 01. 07 – 31. 12. 2020 г.

12.10.2020г.

На 21.09.2020 г. в ДГ ”Славейче” – основна сграда и сграда „Радост”, се проведе практическо обучение на децата по безопасност на движението по пътищата. Обучението се проведе в периода 16.09.2020 — 22.09.2020 г. като „Дни на безопасността на пътя” под мотото: ”Остани жив! Пази живота!”. Детската градина е партньор на RODPOL Европейска мрежа на службите на пътна полиция.
На обучението присъства г-н Владимир Герасимов — представител на Сектор „Пътна полиция” в гр. Видин.

22.07.2020 г.

Информация за възникнали ПТП с участието на деца и ученици на територията на област Видин за периода 01.01.2020 г. – 30 06.2020 г.  ⇒⇒⇒     ⇒⇒⇒


21.01.2020 г.

Информация за възникнали ПТП с участието на деца и ученици на територията на област Видин за периода 01.07.2019 г. – 31 12.2019 г. от тук

 


16.01.2020 г.

  1. Информационна карта за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по БДП на децата в детските градини и учениците от I до XII клас – област Видин за първия учебен срок на 2019/2020 г. от тук
  2. Планирани и предприети мерки от РУО – Видин за ограничаване на пътнотранспортните произшествия с участието на деца и намаляване на последствията от тук
  3. НАРЕДБА № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията Обн. – ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката от тук
  4. Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. от тук
  5. Системата от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата от тук
  6. Заповед № 09-1583/09.09.2009 г. от тук
  7. Най-добри практики по БДП от тук