Секторна програма „Коменски”

През месец юли е одобрен международен проект на ПТГ "В. Левски" по  Секторна  програма „Коменски”. Повече информация ще прочетете в раздел Проекти.