Консултации по учебни предмети

КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
през I учебен срок на учебната 2015/2016 година

ВТОРНИК
14.30 – 16,30