Консултации класни ръководители

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
И РАБОТА ПО УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

през І учебен срок на учебната 2015/2016 година 

ВТОРНИК
16.30 – 17,30