Класни ръководители

КЛАС професия/специалност КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ІХ а 1.Професия: Монтьор на транспортна техника, специалност: Автотранспортна техника/

2.Професия: Строител-монтажник, специалност: Сухо строителствоосигуряване

Светлана Първанова
Х а 1. Професия: Монтьор на ранспортна техника, специалност: Автотранспортна техника Лора Живкова
 ХІ а  1.Професия: Техник по ранспортна техника, специалност: Автотранспортна техника/

2. Професия: Монтьор на компюгърна техника, специалност: Компютърни мрежи

 Росислава Асенова
ХІІ а

 

 

1.        Професия: Монтьор на ранспортна техника, специалност: Автотранспортна техника

2.        Професия: Програмист, специалност: Програмно осигуряване

Милен Митов