Ученически съвет

Ученически съвет

9а  –     Велислав Ванчов

Калоян    Славчев

10а –    Стефан Митков

Нанси Асенова

11а –    Владислав Славчев

Митко Митков

11б –  Атанас Натанаилов

Витан Иванов

12а –    Мартин Илиев

Павел Костадинов