Ученически практики

„Ученически практики" – >http://praktiki.mon.bg

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ЦЕЛИ:

 • Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

 

Фирми-партньори, с които имаме подписани договори през 2013-2014:

 • ТАНИ
 • Ауто Крез ЕООД
 • "Тодор Ванков" ЕООД
 • Ауто-Христови
 • Автомотор Видин АД
 • Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
 • Гарант
 • Бонония Корект
 • СД Карера2000 Викторов и сие
 • Кметство Градец

През 2013-2014 учебната година в проекта се включиха 57 ученика по всички професии в училището.


Фирми – партньори  през 2012-2013:

 • "Тодор Ванков" ООД
 • ТАНИ ООД
 • "Ауто Крез" ООД

През 2012-2013 учебната година в проекта се включиха 23 ученика от 3 професии:

Техник по транспортна техника – 4;

Монтьор на транспортна техника – 11;

Строителен техник – 8.

Всички ученици успешно приключиха своята практика и получиха сертификати за придобити умения и компетентности  по професията.

Снимки на нащите практиканти можете да разгледате на сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=11&p=&schoolcode=500108