Програмно осигуряване

 

 

Професия Програмист

Специалност Програмно осигуряване

 

 

Обичаш да създаваш нови неща, влюбен си в компютъра си, обожаваш да програмираш и … Е, точно ти си нашият ученик.

Ако си завършващ седмокласник.

Ако не си и не искаш да бъдеш обикновен user, нито вкъщи, нито в училище, нито в бъдещата ти професия, ние от ПТГ „Васил Левски“ веднага ти подаваме ръка!

Кои сме ние?

ПТГ „Васил Левски“:

 •  е училище с традиции, със собствен облик и ясна политика за бъдещето.
 • е училище, което разполага с много добра материално – техническа база и с отлично оборудвани кабинети, намиращо се в центъра на гр. Видин.
 • е утвърдено като единственото училище, което задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.

Какво_ти_предлагаме() {

 • да придобиеш комуникативни умения и да работиш в екип с чуждо езикова терминология ;
 • да се запознаеш с основите на аналоговата и цифровата електроника и да работиш с електронно измервателна апаратура;
 • да получиш познания в обектно ориентираното програмиране и в програмирането на PHP;
 • умения за работа с бази данни (MySQL);
 • опит с HTML , CSS , JavaScript и Ajax;
 • добри познания по JavaScript libraries (jQuery), JSON, Flash.

 }                                                 

И още…()

 • Работа в мотивиран екип;
 • Практика в работещи фирми;
 • Предизвикателства в света на „коденето”;
 • Нови емоции и много опит;
 • Динамична и интересна работа;
 • След петгодишен курс на обучение и успешно полагане на Държавни зрелостни изпити, учениците получават Диплома за завършено средно образование.}{
 • С приключване на петгодишното обучение по професията и успешно полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията, учениците  получават Свидетелство за професионална квалификация.
 • {

А като се дипломираш…()  ще можеш да работиш като:

 • софтуерен специалист в компютърната и софтуерна промишленост;
 •  като програмист;
 •  администратор  на база данни;
 •  web-програмист;
 •  администратор на компютърни системи;
 •  разработчик на софтуер и други софтуерни специалисти.

Ще можеш да участваш в изграждането, експлоатацията, ремонта и поддръжката на микропроцесорни системи, компютърни мрежи, Web страници и операционната система. Ще имаш възможност да се реализираш във всички предприятия и фирми, които са снабдени с микропроцесорно управление, локални и глобални мрежи, изграждане на софтуер, база от данни, web програмиране и web дизайн.

Ако си се припознал в горните редове, ние те очакваме. Къде да ни намериш?

Адрес на училището: гр..Видин, ул. “Бдин” №66

}        

E-mail: vid_ptg@dir.bg

Телефони: 66094 600 652, 094 600 625

{         

Стани част от този изключително вдъхновяващ проект и допринеси за подобряване на образованието в България.

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ след 7 клас с интензивно изучаване на английски език 

Срок на обучение: 5 години.

Балообразуване:

 • Оценка от теста по БЕЛ
 • Утроената оценка от теста по Математика
 • Оценката по информационни технологии от Удостоверението за завършен 7ми клас
 • Оценката по БЕЛ от Удостоверението за завършен 7ми клас

Брой ученици: 13

Професията „Програмист” се е появила заедно с първите компютри и ще продължи да съществува, докато има нужда от тях. Днес тя е една от най-търсените, високоплатени и престижни – кандидатите са много, но местата малко. Радостно е, че академичното образование съвсем не е задължително, за да стане човек добър софтуерен разработчик. Когато говорим за компютри всичко е индивидуално, особенно с наличието на глобалната мрежа.

Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за програмиста професионални компетенции.

Професионалната подготовка включва теория и практика по учебни предмети: Програмиране, Основи на компютърните системи, Приложни програмни системи, Системи за управление на бази данни, Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Компютърна графика и дизайн, Микропроцесорни системи, Компютърни мрежи и др.

Завършилите VIII клас, получават свидетелство за завършено основно образование

Завършилите XII клас получават следните документи:

–  Диплома за завършено  средно образование

–  Свидетелство за професионална квалификация, 2-ра степен

С оглед на все по-нарастващите потребности от специалисти в областта на информатиката и информационните технологии във всички сфери на стопанската дейност, обучението по професия програмист в ПТГ“Васил Левски“, което е уникално за област Видин, дава възможност за добър старт в живота на всеки млад човек, който харесва компютрите и би се чуствал комфортно като желан и търсен специалист навсякъде, където съвременните технологии задават насоката за развитие и прогрес на човечеството.

Ние Ви казваме:

# include< iostream.h >

int main( )

{

cout <<Заповядайте при нас!”<<endl;

return 0;

}

„Заповядайте при нас!” на програмен език. Ще се радваме, ако го учим заедно.

Професия:            Програмист
Специалност:      Програмно осигуряване