След 7 клас

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 07-13.05.201507-13.05.2015 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с разпрелението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 15.05.2015 г. вкл.
3 Провевждане на тестове по:

  • Български език и литература
  • Математика
Дати

  • 20.05.2015 г.
  • 22.05.2015 г.
4 Обявяване на резултатите от тестовете до 03.06.2015 г. вкл
5 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – ОТ УЧИЛИЩЕТО, КЪДЕТО УЧИТЕ 10.06.-14.07.2015 г. вкл.
6 Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. 16.-19.06.2015 г. вкл.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 25.06.2015 г. вкл.
8 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. Записването става в училището, в което сте приети на първо класиране от 26 юни до 30 юни. 26.06.-30.07.2015 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 03.07.2015 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на втори етап на класирането. 06.-08.07.2015 г. вкл.
11 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класирането. 09.07.2015 г.
12 Подаване на докумети за участие в трети етап на класиране. 10.-14.07.2015 г. вкл
13 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 16.07.2015 г. вкл.
14 Записване на приетите ученици на трети етап на класирането 17.-20.07.2015 г. вкл.
15 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 21.07.2015 г.
16 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 28.07.2015г. вкл

 

Документи за класиране се подават от 16 до 19 юни в ОУ „Иван Вазов” – /5-то основно училище /до пазара/ . 

ДОКУМЕНТИТЕ СА:

–          копие на служебна бележка с оценките от изпитите,

–          копие на Удостоверение за завършен 7-ми клас,

–          копие на медицинско /от личен лекар/

–          заявление по образец, което получавате от комисията в 5-тото и попълвате желаните от вас специалности в избран от вас ред.

Първо класиране излиза до 25 юни.

 


НОВО! НОВО! НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!                                     

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ след 7 клас с интензивно изучаване на английски език

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автомобилна мехатроника

Приемът след 7 клас се осъществява с оценките от външно оценяване в 7 клас – тест по български език и тест по математика.

Брой ученици: 13.


НОВО! НОВО! НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ след 7 клас с интензивно изучаване на английски език

Професия:            Програмист

Специалност:      Програмно осигуряване

 Срок на обучение: 5 години.

 Балообразуване:

  • Оценка от теста по БЕЛ
  • Утроената оценка от теста по Математика
  • Оценката по Информационни технологии от Удостоверението за завършен 7ми клас
  • Оценката по БЕЛ от Удостоверението за завършен 7ми клас