Сухо строителство

Изберете възможността да изграждате строителството на утрешния ден!

Изберете съвременната, новата, модерната, широкоприложната:

 ПРОФЕСИЯ: Строител—монтажник

СПЕЦИАЛНОСТ: Сухо строителство

Степен на образование – средно
Срок на обучение – 4 години
Поради голямото търсене и интерес за 2015-2016 година е обявен прием в  дневна и задочна форма на обучение.

Степен на професионална квалификация – втора

Характеристика на професията

Завършилите тази специалност ще получат фундаментални знания за строителните материали, технологиите на изграждане на сградите, разчитане на строително – техническа документация. Освен това ще могат да монтират:

  • Леки      преградни стени от гипсокартон
  • Сухи      мазилки и стенни облицовки
  • Предстенни      обшивки и шахтови стени
  • Окачени      тавани
  • Сухи      подове от гипсофазер

 Реализация:

Професията ще ви даде възможност да развиете самостоятелен бизнес или ще ви гарантира работа в държавни и частни фирми в България и в страните от Европейския съюз.Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти!

За повече комфорт в жилището ви или на работното място – Spirit effect Творчество и оригиналност. Фантазия изваяна от цветове.

Шпакловка, боядисване, фаянс, теракот – всичко това го правим ние!

Елате при нас, за да можете и вие!