Прием

В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ще получите средно образование с диплома, даваща възможност да продължите образованието си във ВУЗ и свидетелство за професионална квалификация с възможност да започнете собствен бизнес или работа във фирма.

Днес акцентите в обучението са:

  • Компютърно обучение
  • Чужди езици
  • Учебна практика в известни и с модерно оборудване фирми
  • Безплатно обучение за управление на МПС
  • Допълнителни занимания по желание.