ПОКАНА

Уважаеми ученици и родители,

имаме  удоволствието да   Ви поканим  на традиционния

Ден на отворените врати

в нашето училище,

който ще се  проведе на 

10 май 2013 год.  

по приложената програма.

 

 

9,30       Разглеждане кабинетите и МТБ , кабинети 104,106,107,109,компютърни зали, учебни работилници

10,40     Демонстрации с автомобилна техника и карт машини в училищния двор /изяви на професионално направление „Транспорт“/

11,00     Демонстрации на мазилки и спирит ефект;лепене на фаянсови плочки в работилница строителство

11,10     Работа с гипс картон – представяне на ученици от специалност  Сухо строителство

11,40     Зидария на блокчета  “YTONG“

12,00     Изяви на професионално направление „Компютърни науки“

                Представяне на  клубовете по проект  УСПЕХ

Анкета

МОМН подкрепя идеята на Министерството на физическото възпитание и спорта за проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Всички желаещи ученици, родители и учители могат да се включат в анкетата на МФВС на адрес: http://www.anketa.mpes.government.bg

 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ!

За втора поредна година ученици на ПТГ "Васил Левски" ще участват на Национална олимпиада по Техническо чертане.

Тази година класираните са:

Павел Венелинов Костадинов -X клас

Валентин Митков Цветанов -X клас

Владислав Валентинов Славчев – IX клас.

Пожелаваме им успех и отлично представяне!

ВАЖНО! СТИПЕНДИИ!

В раздел ученици е публикувана страница Стипендии с информация за:

  • видовете стипендии,
  • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА 2013 ГОДИНА
  • сроковете.

 

!!!!!     СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 27.03.2013 ГОДИНА !!!!!!!!

СПЕЧЕЛЕНО ПЪРВО МЯСТО

Класиране на ПТГ "Васил Левски" на регионалното "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ" В ПЛЕВЕН !!!!!!

ПЪРВО МЯСТО ОТБОРНО – ПТГ "Васил Левски", ВИДИН

ПЪРВО МЯСТО в дисциплина СУХО СТРОИТЕЛСТВО – Ивайло и Олег от ХІІб
ПЪРВО МЯСТО в дисциплина ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ – Денис от ХІ б
ВТОРО МЯСТО в дисциплина ЗИДАРИЯ – Веселин от ХІІб и Димитър от ХІб
ТРЕТО МЯСТО в дисциплина МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ – Иванела от ХІІб
НАЙ-ДОБЪР РЪКОВОДИТЕЛ – Г-ЖА Е. БЕКОВА.

На 8 и 9 март в гр. Плевен се проведе състезанието "Най-добър млад строител".
В състезанието участваха ученици от строителните гимназии от В.Търново, Видин, Враца, Тетевен, Монтана, Плевен, Свищов и Габрово.

Победителите от този кръг ще участват в Националното състезание, което ще се проведе през месец април.

Целите на това съревнование са насочени, както към учениците, така и към професионалните гимназии като цяло.

Състезателите трябва да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление Строителство; да изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, трудова етика и др. От своя страна състезанието дава възможност на професионалните гимназии за организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование.

Състезанието се състои в приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности, както и в това учениците да работят с най-новите материали, инструменти и технологии на спонсорите, които са наложили на българското строителство европейски облик.

Учениците се състезават в следните дисциплини

№ 1 – МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

А. Нанасяне на силиконова мазилка

Б. Нанасяне на ефектно бояджийско покритие – изпълнение на задължителен и свободен

№ 2 – ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ-Облицовка с фаянсови плочи 1 кв.м

№ 3 – ЗИДАРИЯ

А. Теоретичен тест

Б. Изпълнение на зидария с газобетонни блокчета YTONG

№ 4 – СУХО СТРОИТЕЛСТВО

А. Теоретичен тест

Б. Изграждане на преградна стена, система КNAUF

19 февруари – Патронен празник на училището

ПРОГРАМА

 

13.02.2013 година

14,00 часа    „Бонония, Бдин, Видин“ – представителна  изява на клуб История на моя град

 

14.02.2013 година

10,00 часа    Представителна  изява на клуб Пътешественик

13,15 часа    състезание „Лъвски скок“

18.02.2013 година

10,05 часа    „Изработено от нас“ – изложба – представителна изява на клуб „Рекламно студио“ и  клуб „Приложно конструиране и моделиране в автомобилното дело“

13,15 часа    Футболен мач – представителна изява  на клуб Млад футболист

14,30 часа    Посещение на театрална постановка

19.02.2013 година

9,30 часа      Фотоизложба – представителна изява на клуб PhoTO G

9,30 часа      „Да разкажем за Левски“ – представителна изява на и клуб Етнография

10,00 часа    Откриване на реновирана фитнес зала и демонстрации представителна изява на клуб Футболно майсторство

10,30 часа    Представителна  изява на клуб Автомобилно и картинг дело

11,00 часа    Поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски

Място на провеждане :             ПТГ „В.Левски”

                                                           ул. „Бдин” №66