Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Уч. плод“ и „Уч. мляко“учебна 2019-2020