Заповед за определяне на заявител „Училищен плод“, „Училищно мляко“