СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. – КЪМ 10.06.2020 г.