Полезно

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет
Безопасност в мрежата

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“
Готови ли сме за учебната година?

Практически препоръки за безопасност на пътя

Материали за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Създаване на учителско портфолио

Процедура по легализация на документи