ПРИЕМ 2020/2021 Г СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 И 10 КЛАС

Кандидатстване след 7 клас:

Информация за последователността на дейностите и срокове за кандидатстване, записване и класиране : posledovatelnost- VII kl 2020-2021

ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

дневна и дуална форма

Механизация на селското стопанство – НВО БЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологии
ТЕХНИК – РАСТЕНИЕВЪД Трайни насаждения – НВО БЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологии
СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК Спедиция, транспортна и складова логистика – НВО БЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологии

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО /от личния лекар/
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Работно време на комисията за прием от 8.00 до 16.00 часа.

Свободни места след трети етап на класиране към дата 01.08.2020г.

Профил / специалност Срок на обучение                       Общ прием
Прием Записани Незаети
Код 621070   Техник на селскостопанска техника/
Код 6210701   Механизация на селското стопанство

дневна форма на обучение/дуална система на обучение

      5    13/13      3/10      7/0
Код 621010  Техник- растениевъд/
Код 6210103  Трайни насаждения
5 13 7 3
Код 840110
Спедитор – логистик/
Код 8401101  Спедиция, транспортна и складова логистика
5 13 10 3