История

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ТРАНСПОРТ ГРАД ДУПНИЦА е самостоятелно учебно заведение, създадено през 1968 г. То е първото училище в региона за подготовка на специалисти със средно образование в областта на транспорта.
За близо 45 годишната му история през неговите класни стаи са минали хиляди млади хора, реализирали са се като специалисти и участват активно в икономиката на региона и страната.

Материална база:

Компютърни кабинети
Кабинети по специалните учебни предмети
Работилници по ДВГ конструкция на автомобила
Работилница по металообработване
Физкултурен салон
Библиотека
Собствен автомобилен парк
Самостоятелна сграда, голяма дворна площ
Лекарски кабинет
Тенис маса